Rakouská vojenská medaile Za statečnost císaře Karla I.

Stříbrná medaile, ražená o průměru 40mm při síle 1,5mm. Na střed plochy lícové strany je položen prostý pravostranný portrét posledního rakouského císaře Karla I. (vládl od 21. listopadu 1916 do 11. listopadu 1918) ve vojenském stejnokroji s patrnou dekorací rakouského řádu Zlatého rouna (u krku) a s opisem: CAROLUS D.G. IMP. AVST. REX BOH. ETC. ET REX APOST. HVNG. (Karel z Boží milosti císař rakouský, král český atd. a apoštolský král uherský). Rubová strana nese na svém středu nápis: FORTITUDINI (Statečnosti), obklopený dvěma vavřínovými ratolestmi a zkříženými prapory. Stuha vyznamenání je složená do trojúhelníku v provedení červenobíle příčně šrafovaném s červenobílým lemem. Stuha této barevné kombinace je označována jako tzv. válečná stuha.
Medaile navazovala na tradici medailí Za statečnost předchozích rakouských panovníků, která byla založena již v roce 1789 za císaře Josefa II. Po celou dobu existence habsburské monarchie si udržela až do roku 1918 svou původní podobu a význam. U medaile docházelo v uvedeném období pouze ke změnám ve smyslu jejího stupňování (barva kovu ražby, velikost medailonu) a posunům v hierarchii domácích řádů a vyznamenání. Jenom za boje v 1. světové válce byla Medaile za statečnost (obě varianty medaile – z období vlády císaře Františka Josefa I. i Karla I.) udělena ve zlatě celkem přibližně v počtu 3.700 kusů, ve stříbře I. stupně 143.000 kusů, ve stříbře II. stupně 384.000 kusů a v bronzu 950.000 kusů.

Medaile byla získána do sbírky předchůdců Vojenského historického ústavu darem v roce 1923.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha