Rakousko-uherská šavle pro důstojníky pěchoty vzor 1861, osobní zbraň arcivévody F. F. d´Este

Ve sbírce chladných zbraní Vojenského historického ústavu se nachází hned několik pobočních zbraní následníka rakousko-uherského trůnu Františka Ferdinanda d´Este, které byly nedílnou součástí arcivévodových uniforem v rámci jednotlivých druhů vojsk habsburské armády. Jednou z nich je šavle pro důstojníky pěchoty vzor 1861, která však oproti standardnímu provedení vykazuje řadu atypických výzdobných prvků. Její čepel nebyla vyrobena žádnou zavedenou německou nebo rakouskou firmou, ale pochází z dalšího historicky významného střediska mečířské produkce – ze španělského Toleda. Poněkud robustnější čepel (délka 840 mm, šířka 32 mm) je ve své horní polovině zdobena leptanými a zlacenými ornamenty rostlin, ptáků a vojenských trofejí. Na vnější straně pod záštitou je značena leptaným nápisem „ARTILLERIA FABRICA DE TOLEDO 1900“. Dřevěná rukojeť je potažena rybí kůží a v profilaci ovinuta stáčeným a jednoduchým stříbrným drátkem. Typický esovitě prohnutý koš přechází v elegantní záštitný list, který má na své vnější straně po celé ploše zlacené reliéfní zobrazení rakouského dvouhlavého orla. Na ozdobné volutě je z vnitřní strany vyryto jméno firmy, která jílec této krásné zbraně vyrobila – „STRIBERNY WIEN“. Hlavice jílce je opatřena monogramem majitele FF pod korunkou.

Celková délka 985 mm, délka čepele 840 mm, šířka čepele 32 mm, hmotnost 1054 g, hmotnost s pochvou 1548 g.

 

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha