Rakouský jezdecký trombon vzor 1759/81

 

Trombony, zbraně s elipsovitě či kruhovitě rozšířeným ústím hlavně, se uplatnily zejména při střežení vězňů a bank, při ochraně dostavníků, případně i v námořnictvu, ale v pozemní armádě jen výjimečně. V habsburské armádě bylo v roce 1759 zavedeno do výzbroje každé jezdecké eskadrony 12 musketonů, tj. trombonů, používajících při boji na krátkou vzdálenost náboj s 12 malými kulemi. Objednáno bylo 2000 kusů těchto zbraní. V roce 1781 nahrazením mosazné soupravy železnou a dalšími drobnými odlišnostmi vznikl vzor 1759/81. Ten byl z výzbroje odstraněn až za napoleonských válek a trombony (s odlišnými rozměry, s kruhovým ústím místo oválného a bez závěsné tyče) zůstaly pak pouze ve výzbroji rakouského námořnictva.

Délka 1045 mm, délka hlavně 655 mm, ráže 31 x 49 mm, hmotnost 4020 g.

Trombon byl do sbírky VHÚ získán v roce 1952 nákupem od soukromé osoby.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha