Rudá armáda v Ostravě

Snímek, pořízený v Ostravě po jejím osvobození na samém konci druhé světové války, zachycuje shromáždění příslušníků Rudé armády. V pozadí je budova uhelného prádla koksovny Karolina, zbouraná roku 1989. Za identifikaci místa pořízení fotografie vděčíme panu J. Václavíkovi.

 

V lednu roku 1945 provedla Rudá armáda ofenzívu na Visle a na překotném tažení k Berlínu se zastavila až na Odře. Poté se obrátila proti německým silám v Pomořansku a ve Slezsku.

První pokus o osvobození Ostravska byl zahájen 10. března 1945, avšak skončil těžkými ztrátami a nezdarem. 24. března byl zahájen další útok, jenž nepřinesl požadované úspěchy, a o dva dny později generála I. J. Petrova ve velení 4. ukrajinského frontu vystřídal A. I. Jeremenko, pod jehož velením byla moravskoslezská oblast nakonec osvobozena.

Na tzv. Ostravské (nebo Ostravsko-opavské) operaci se podílela sovětská 60. armáda, 38. armáda a 1. gardová armáda, a také československé jednotky – 1. čs. samostatná tanková brigáda a 1. čs. smíšená letecká divize. 15. dubna byl zahájen nový útok, koordinovaný se závěrečným úderem na Berlín. 22. dubna byla po těžkých bojích osvobozena Opava, 30. dubna samotná Ostrava. Posledním dnem Ostravské operace byl 5. květen 1945, kdy sovětské jednotky pronikly až téměř k Olomouci.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha