Rudolf Brachtl, Alois Eliáš, kolem 1937

 

Reprezentativní portrét jedné z nejvýznamnějších osobností protektorátního odboje vytvořil český malíř Rudolf Brachtl. Olejomalba zobrazuje Aloise Eliáše (1890–1942) ve stejnokroji divizního generála, v období těsně před jeho nástupem do nejvyšších politických funkcí ve státě. Toto dílo bylo s mnoha dalšími osobními památkami na generála Eliáše zachráněno díky péči Jany a Tomáše Pasákových, které vázalo dlouholeté přátelství s paní Jaroslavou Eliášovou, manželkou a vdovou po generálu Eliášovi.

Rudolf Brachtl (1892–1981) vytvořil řadu portrétů předních osobností československého veřejného života, včetně prezidentů, T. G. Masaryka a Edvarda Beneše. Za první světové války se přihlásil do čs. legií v Rusku. V závěru války působil jako válečný malíř také na francouzské a italské frontě. Po návratu do Československa v roce 1918 zůstal v činné vojenské službě. V hodnosti podplukovníka byl penzionován v roce 1940. Ve svých vzpomínkách se rád vracel k přátelství s rodinou prezidenta Masaryka, zvláště s jeho synem Janem. Umělecká tvorba Rudolfa Brachtla se vyznačuje realistickým figurálním ztvárněním s návazností na tradici českého akademismu konce 19. století.

Plátno, olej, 130 x 100,5 cm.

Umělecké dílo bylo získáno do sbírky Vojenského historického ústavu v Praze z pozůstalosti manželky generála Eliáše v roce 1981.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha