Rukávový znak 1. jezdecké divize USA

 

Mezi nejstarší divize Ozbrojených sil Spojených států amerických se řadí 1. jezdecká divize (1st Cavalry Division). U jejího počátku stál 1. jezdecký pluk, k jehož zformování došlo v roce 1833 ve státě Missouri. Předchůdkyně současné divize vznikla v roce 1855 a do roku 1866 k ní přibylo celkem 10 pluků. Jednotka se na straně Unie zúčastnila rozhodujících střetnutí  Americké občanské války a rovněž bojů s indiány, kde asi nejznámější epizodu představuje drtivá porážka 7. jezdeckého pluku plukovníka George Custera u Little Big Hornu.

Důležitým mezníkem v historii 1. jezdecké divize byl rok 1921, kdy v rámci reorganizace došlo k jejímu oficiálnímu zařazení do amerických armádních struktur. Divize v meziválečném období rovněž nahradila doposud používané koně za motorizované prostředky. Po vstupu USA do II. světové války působila na Tichomořském bojišti. V období studené války byla nasazena v korejském konfliktu a válce ve Vietnamu, kde získala přívlastek aeromobilní – 1st Cavalry Division (Airmobile). V roce 1990 se účastnila války v Perském zálivu a po bezprecedentním útoku na Světové obchodní centrum v New Yorku také řady protiteroristických kampaní pod souhrnným názvem Trvalá svoboda.

Rukávové označení na fotografii pochází z americké vojenské základny Bagram v Afghánistánu, kde příslušníci 1. jezdecké divize působili v rámci operace Severoatlantické aliance ISAF na podporu tamní legitimní vlády. Nejen sběratelskou hodnotu předmětu navyšuje fakt, že se nejedná o oficiální armádní produkt, ale o vyšívanou práci afghánských řemeslníků. Rukávový znak o rozměrech 13 x 10 cm je na rubové straně opatřen háčky suchého zipu.

Předmět do sbírky Vojenského historického ústavu Praha věnovali bývalí příslušníci 1. strážní roty BAF v roce 2015.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha