Rukávový znak Centra podpory speciálních operací, 2016

 

Jedním z nejmladších elitních útvarů současné armády je Centrum podpory speciálních operací. Tato jednotka na bázi praporu má za úkol vedení informačních a psychologických operací a poskytování bojové podpory operátorům 601. skupiny speciálních sil v rámci Úkolových uskupení speciálních sil.

Znak Centra podpory speciálních sil je tvořen zeleným štítem, inspirovaným hodnostním a plukovním označením československých legionářů v Rusku a v Itálii. Tento štítek je převýšen obloukovitou páskou (domovenkou) se zlatým (žlutým) nápisem „SPECIÁLNÍ SÍLY“. Štít i páska jsou lemovány černou linkou, které symbolizují důstojnost, statečnost, odhodlání a čest. Na štítě zelené barvy je položen stříbrný (bílý) padák, vyjadřující jeden z hlavních symbolů výsadkového vojska, spolehlivost a aeromobilitu. Na padák jsou položeny jednotlivé atributy – dýka Fairbairn–Sykes, vytvořená v období druhé světové války pro potřeby výsadkových a úderných jednotek commandos britské armády. Dva zalomené blesky rudý a zlatý (žlutý), symbolizující informace, tekoucí dovnitř i ven, odkazující na komponent psychologických a informačních operací, a minometná hlaveň, která odkazuje na prvek palebné podpory.

Předmět byl do sbírky VHÚ získán převodem v roce 2017.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha