Rukávový znak Československé samostatné obrněné brigády ve Velké Británii

V září 1943 napadlo generála Aloise Lišku, v souvislosti s reorganizací čs. jednotek ve Velké Británii, vytvořit po vzoru britských jednotek rukávový znak pro Československou samostatnou obrněnou brigádu. Tento znak měl být krom stejnokrojů použit i na bojové technice. 18. září 1943 se obrátil na MNO v Londýně s touto žádostí: „Vyšší jednotky britské armády/sbory, divize, sam. brigády jsou označovány zvláštními odznaky, z nichž je patrna příslušnost praporů, pluků atd. k vyššímu svazku. Tento zvyk byl převzat většinou spojeneckých armád, formovaných na půdě Velké Británie. Vzhledem k tomu, prosím MNO, aby schválilo pro ČSOB rukávový odznak podle přiloženého náčrtu, který byl by pak používán i pro vozidla brigády“. MNO během dnes již stěží uvěřitelných tří dnů (!) návrh odsouhlasilo a pod čj. 13.020-IV/1. odděl. 1943 schválilo. Zavedení znaku ponechalo MNO na generálu Liškovi, který znak zavedl brigádním rozkazem č. 56 čl. 465 ze 4. března 1944. Znak mohli používat i spojenečtí důstojníci přidělení ke štábu brigády. Na techniku byl znak použit později. Rukávové znaky byly používány v několika variantách, jak tištěných, tak vyšívaných mnoha způsoby. Základní variantou však zůstala tištěná verze.

Několik tištěných a nepoužitých nášivek se dostalo do sbírek VHÚ Praha převodem z Archivu čs. brigády ve Velké Británii v roce 1946.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha