Rukávový znak VHÚ, ČSSR, 1968

 

V roce 1968 se otevřením letecké muzejní expozice ve Kbelích splnil sen mnoha milovníků letecké techniky. V této době vznikl z iniciativy zakladatele muzea tehdejšího pplk. Jaroslava Janečky i zajímavý vyšívaný znak se symbolikou muzea. Na štítě ve tvaru husitské pavézy je ve středu umístěn výsostný znak čs. letectva, motiv dvouplošníku a zkřížených mečů. V horní části znaku jsou písmena VHÚ (Vojenský historický ústav), ve střední části pak VM (Vojenské muzeum). V této době nebylo v Československé lidové armádě nošení rukávových znaků vůbec rozšířené, s výjimkou výsadkových útvarů a posléze vojenských škol a učilišť. Další zajímavostí znaku je absence jakékoliv socialistické symboliky. Znak nebyl určen k nošení na stejnokroji a pravděpodobně se počítalo spíše s nošením na pracovních oděvech zejména v kbelských restaurátorských dílnách.

Předmět byl do sbírky VHÚ získán darem v roce 1969.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha