Ruská vyznamenání legionáře Karla Vašátka

 

Karel Vašátko patří bezesporu k nejznámějším osobnostem v řadách československých legií v Rusku a jeho fotografie s charakteristickým obvazem zraněné hlavy jsou dnes již notoricky známé. Karel Vašátko se zúčastnil bitvy u Zborova stejně jako mnoho dalších československých důstojníků a utrpěl zde vážné zranění. Zatímco řada zde bojujících důstojníků se později po vzniku republiky vypracovala do úrovně generality, tento rodák z Litohrad na Rychnovsku se obdobného kariérního vývoje nedočkal. Jeho život v lednu 1919 ukončily pooperační komplikace po zákroku provedeném za účelem zhojení poranění na hlavě. Ostatky Karla Vašátka byly v roce 1933 přeneseny z Čeljabinsku do Československa a uloženy v Památníku osvobození na Vítkově spolu s některými předměty z osobní pozůstalosti. V důsledku březnových událostí roku 1939 proběhlo během druhé světové války přenesení ostatků na hřbitov v Solnici nedaleko Vašátkových rodných Litohrad. Předměty z pozůstalosti Karla Vašátka pak musely být po celou dobu trvání Protektorátu ukrývány. Mezi těmito artefakty byl také soubor ruských vyznamenání, která Karel Vašátko obdržel během své služby na východní frontě. Jedná se o Kříže sv. Jiří a medaile Za chrabrost.

Lišta (kolodka) s vyznamenáními Karla Vašátka obsahuje tzv. „plného rytíře“ svatého Jiří, tedy všechny čtyři stupně kříže svatého Jiří za odvahu, a ruské medaile Za chrabrost 2. stupně (zlatá) a 3. i 4. stupně (stříbrné). Na rozdíl od dobových fotografií nejsou stupně shodného kovu křížů a medailí (1. a 2. zlatá, 3. a 4. stříbrná) odlišeny provedením stuhy tzv. mašlí pro 1. a 3. stupeň, ale všechny jsou opatřeny stuhou poskládanou do tvaru pětiúhelníku. V tomto ohledu je třeba k prezentovaným exemplářům vyznamenání Karla Vašátka ze sbírky VHÚ dodat, že tyto jsou pouze nositelskými kopiemi originálů, jež Karel Vašátko daroval před bitvou u Zborova na zlatý poklad Ruska.

Nositelské kopie se do sbírky Památníku osvobození dostaly darem v říjnu 1930. V důsledku okupace v roce 1939 a kvůli obavám ze zabavení ze strany okupačních orgánů bylo fingováno darování celého setu do československého oddělení muzea v Darney s fiktivním datem 2. září 1937. Ve skutečnosti byl celý set spolu s dalšími částmi pozůstalosti Karla Vašátka ukrýván na několika místech – v Příbrami u paní Růžičkové, v Březových Horách v dole Vojtěch a v Hodkovičkách u majora Koreckého. Set těchto kopií vyznamenání Karla Vašátka byl po ukončení druhé světové války předán 2. srpna 1945 zpět do sbírky Památníku osvobození.

Popis:

Dva tlapaté kříže ze žlutého kovu a dva z bílého kovu s dvojitým mírně plasticky převýšeným okrajem o rozpětí ramen 34 mm. Kříže opatřené středovým medailonem, znázorňujícím na aversu boj svatého Jiří s drakem. Medailon nese na reversní straně v azbuce iniciály CG (SG – Svijatoj Georgij). Dva kříže z bílého kovu a jeden ze žlutého kovu číslovány na vodorovných ramenech na reversní straně a ve spodním rameni opatřeny číslem stupně udělení.

Následuje jedna medaile ze žlutého kovu a dvě z bílého kovu vždy o průměru cca 28 mm, které nesou na aversu nápis Za chrabrost v azbuce, pořadové číslo a stupeň. Na reversu se nachází levý profil cara Mikuláše II. Kříže i medaile zavěšeny na oranžové stuze se třemi svislými černými pruhy, poskládané a podložené do tvaru pětiúhelníku. Barvy stuhy měly symbolicky odrážet soudobé prvky „vojenské slávy“, tedy oheň a střelný prach, a zároveň barvy carského erbu (černý orel ve zlatém poli).

Exemplář byl do sbírky VHÚ získán darem v roce 1930.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha