Sadeler Jiljí (Aegidius): Bitva na Bílé Hoře dne 8. listopadu 1620; 1620

Antverpský grafik a rytec Aegidius II. Sadeler (1570–1629), autor dvou prezentovaných mědirytů, patřil k rozvětvené rodině vlámských vydavatelů, rytců a malířů, kteří působili po celé Evropě. Roku 1597 se Sadeler usadil v Praze, kde žil a tvořil na dvoře císaře Rudolfa II.
Na svou dobu velmi kvalitní rytina vznikla bez pochyby v českém prostředí, pravděpodobně bezprostředně po události. Dva samostatné grafické listy zobrazují dvě fáze bitvy na Bílé Hoře, která se odehrála dne 8. listopadu roku 1620. Na listech jsou zobrazeny jednotlivé formace vojsk obou nepřátelských táborů.
Bílá Hora byla především vyústěním komplikovaných několikaletých politických a vojenských sporů na území Českého království. Dodnes je diskutován a především nepochopen její průběh z hlediska podivné neaktivity stavovského vojska. Přispívá k tomu i fakt, že existují velmi chabé písemné podklady pro posouzení celé situace právě ze strany nekatolické. Jak bitva dopadla, je notoricky známo. Daleko důležitější však byly její tragické následky pro českou nekatolickou šlechtu a inteligenci. Hromadná a nucená emigrace znamenala výrazné oslabení kulturního a společenského vývoje v českém království na další desítky let.

Sbírkové předměty jsou součástí původních fondů Vojenského historického ústavu.

Sadeler Jiljí (Aegidius): Bitva na Bílé Hoře dne 8. listopadu 1620; 1620; mědiryt; 33 x 40,5, 32 x 36,5 cm

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha