Samonabíjecí pistole Perla

 

Firma F. Dušek v Opočně se do povědomí zájemců o palné zbraně zapsala především samonabíjecími pistolemi Duo, vyráběnými nepřetržitě od roku 1936 až do znárodnění firmy v roce 1948. Ani změna vlastnické struktury s přechodem pod národní správu České zbrojovky, n. p. Strakonice a pozdější začlenění do struktury závodů Zbrojovky Brno, n. p. jejich výrobu neukončilo. Kromě nejrozšířenějšího modelu Duo vyráběla také firma Dušek v meziválečném období modifikace s obchodním označením Jaga, Singer a Ideal, jež se od výchozího modelu příliš nelišily.

Svoji nabídku rozšířil Duškův závod v roce 1940 o zcela nový model kapesní pistole s obchodním názvem Perla, jenž svojí koncepcí vycházel z německého modelu Walther model 9, rovněž v ráži 6,35 mm Browning. Stejně jako u předlohy měla Perla tělo tvořící hlavňový blok s nalícovanou samostatnou hlavní. Zápalník přímoběžného úderníku plnil rovněž funkci vyhazovače nábojnic, samostatný pevný vyhazovač Perla neměla. Stejně jako u pistole Walther byla vratná pružina uložena paralelně pod hlavní a její přední konec se opíral o můstek závěru. Zadní odpružené vodítko závěru, vedené v lůžku pro úderník, nemělo aretační západku jako u německé pistole. K oddělení závěru od těla bylo nutné mírně vodítko zatlačit vpřed a zdvihnout zadní část závěru. Stejně jako Walther měla také Perla na levé straně těla otočnou manuální pojistku s dlouhým ramenem. Dno schránkového zásobníku s kapacitou 6 nábojů vyčnívalo ze spodní části rukojeti, u pistole Walther nikoliv.

Zmapování výroby u většiny malých výrobců palných zbraní komplikuje absence výrobních výkazů a záznamů, takže představu o jejich produkci lze získat dnes již pouze ze záznamů v protokolech zkušebny zbraní a střeliva v Praze, případně ve Vejprtech. První čtyři exempláře pistole Perla předložila firma Dušek pražské zkušebně k ověření 28. března 1940, další dva kusy 10. dubna a posledních pět kusů v tomto roce až 17. prosince. Celkem tak toho roku prošlo zkušebnou pouze 11 pistolí. Není však vyloučeno, že mezi 223 blíže neurčenými pistolemi, předloženými firmou Dušek 31. května, se nějaké pistole Perla nacházely.

V průběhu prvních čtyř měsíců roku 1941 předložila Duškova firma zkušebně, zpravidla ve 20kusových partiích, celkem 159 pistolí, další měsíce již žádný kus nepodchycují. Celkově tak prošlo zkušebnou v letech 1940–1941 pouze 170 pistolí. Pomyslnou tečku v jejich historii ve světle zkušebních protokolů představují čtyři exempláře, předložené v roce 1947, pocházející zřejmě z dodatečné montáže. Pistole Perla vzhledem k nízkému počtu vyrobených exemplářů můžeme dnes považovat za jednu z nejvzácnějších sériově vyráběných pistolí na našem území.

Exemplář s výrobním číslem 10 229 a zkušební značkou z roku 1947, získalo muzeum v roce 2019 nákupem od soukromé firmy.

Ráž: 6,35 mm Browning

Celková délka: 102 mm

Délka hlavně: 49 mm

Délka záměrné: 93 mm

Výška: 67 mm

Šířka: 19 mm

Hmotnost zbraně s prázdným zásobníkem: 270 g

Kapacita zásobníku: 6 nábojů

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha