Schránka na prsť ze zborovského bojiště

 

Úspěch československých legií na bojišti u Zborova dne 2. července 1917 neměl jen okamžitý taktický a politický dosah, ale po vzniku samostatného Československa se oprávněně zařadil i mezi hlavní státotvorné mýty mladého státu. Jméno ukrajinské vesnice bylo pravidelně připomínáno nejen ve výročních dnech bitvy, ale prostřednictvím památníků a místních názvů rezonovalo i ve veřejném prostoru.

Zajímavým dokladem je i prezentovaná schránka na prsť ze zborovského bojiště. Ačkoli původ schránky se zatím nepodařilo jednoznačně doložit, lze předpokládat, že byla určena k umístění na čestném místě v některé z armádních budov v Praze – Dejvicích. V této čtvrti byla také v roce 2016 nalezena.

Schránka má podobu keramického válce s tmavou glazurou, který je ve spodní části zúžen do podoby centrálního podstavce doplněného o tři stabilitu zajišťující podpěry. Na okrajích jsou napsány dva nápisy – na horním “2. července 1917 zde uložena prsť s bojiště u Zborova” a na dolním “Čest bratrským mohylám”.

Rozměry: výška 26,5 cm, průměr 18 cm

Schránka byla do sbírky VHÚ Praha zakoupena v roce 2016.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha