SIENKIEWICZ, Henryk. Křižáci

 

Historický dvoudílný román Křižáci vznikal v letech 1897–1900, kdy probíhala v pruské části Polska ze strany úřadů germanizace, na kterou kniha poměrně silně reaguje.  Jedná se o jedno z posledních větších děl Henryka Adama Aleksandera Piuse Sienkiewicze, držitele Nobelovy ceny za literaturu. Narodil se roku 1846 do zchudlé šlechtické rodiny a ve Varšavě vystudoval historii, což se promítlo i do jeho literární tvorby. Sepsal řadu povídek a novel vykreslujících soudobý život zejména na vesnici a proslavil se především řadou historických románů. Mezi ně se řadí jeho vrcholné dílo Quo vadis? a trilogie Ohněm a mečem, Potopa a Pan Wołodyjowski. Nobelova cena za celoživotní dílo mu byla udělena v roce 1905. Po vypuknutí první světové války se odstěhoval do Švýcarska, odkud organizoval pomoc krajanům postiženým válkou, jejíhož konce se nedožil, protože zemřel v roce 1916.

Autor pro předlohu nastudoval mnoho historických materiálů a vycházel zejména z Annales seu cronicae incliti regni Poloniae sepsané Janem Długoszem, které zahrnují přehled událostí odehrávajících se v jihovýchodní a západní Evropě mezi lety 965 až 1480. Podle románu byl režisérem Aleksanderem Fordem v roce 1960 natočený známý stejnojmenný film. Děj románu se odehrává na počátku 15. století, kdy proti sobě mocensky zápasili polský král Vladislav II. Jagellonský a Řád německých rytířů, který ovládal oblast jihovýchodního Baltu. Vyvrcholením příběhu je bitva u Grunwaldu, která se udála 15. července 1410 a stala se po řadě vojenských srážek jejich rozhodujícím střetnutím. Stanula zde spojená polsko-litevská vojska (podpořená dalšími kontingenty včetně bojovníků z ruských knížectví a Tatarů) vedená Vladislavem II. Jagellonským a litevským velkoknížetem Vytautasem Velikým, zvaným též Vitold, a porazila Řád německých rytířů, v jehož čele stál velmistr Ulrich von Jungingen. Za zmínku stojí i to, že se do bitvy na obou stranách zapojili šlechtici a žoldnéři ze zemí Koruny české a jednalo se o jeden z největších vojenských střetů této doby.

Kniha je vázaná v pevné vazbě, má 554 stran a obsahuje 12 výpravných černobílých ilustrací, které spolu s přebalem knihy vytvořil Gustav Krum. Z polštiny román přeložil Jaroslav Janouch a vydalo ho v červenci roku 1955 nakladatelství Naše vojsko nákladem 40 400 výtisků v ediční řadě Knihovna vojáka jako 86. svazek. V této edici vycházely v letech 1948–1973 publikace s převážně válečnou tematikou, které byly původně určeny pouze k distribuci v rámci vojenských složek. Postupně ale začaly být uváděny i do volného prodeje. Díky charakteru nakladatelství zde mohly být vydávány i některé světové romány, které by jinde vyjít nemohly. Román Křižáci si získal od doby svého prvního vydání mezi čtenáři řadu příznivců napříč generacemi a i dnes má člověku, který hledá kvalitní odpočinkovou literaturu, jistě co nabídnout.

Citace:

SIENKIEWICZ, Henryk. Křižáci. Naše vojsko, Praha, 1955.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha