Skupinový dozimetr EDOS

 

Mezi prostředky dozimetrické kontroly používané Československou lidovou armádou, jež přešly do výzbroje jednotek Armády České republiky, je i skupinový dozimetr EDOS. Přístroj určený ke stanovení dávky radiace gama umožňoval přímé odečítání dávky v radech. Dozimetr byl součástí výzbroje každé jednotky. Je uložen v koženém dvoudílném pouzdře. Konstrukce přístroje je založena na principu Ohmartova článku, který úměrně dávce záření nabíjí kondenzátor, jehož napětí je přímo úměrné dávce. Pro odečtení údaje o dávce slouží analogový měřicí přístroj – elektronický voltmetr.  Jeho měřicí rozsahy jsou od 20 do 150 rad a od 20 do 800 rad. Základní chyby měření jsou ± 20 % pro rozmezí 50 až 800 rad a dodatková chyba do ± 15 % v rozmezí 30 až 50 rad. Ozařování dozimetru EDOS se děje vždy při vypnutém přístroji. Zdroj napětí slouží pouze při odečítání údaje o dávce nebo při vymazání. Baterie nebo speciální skladovací člen se vkládají do pouzdra na boku přístroje (skladovací člen se používal jen v případě dlouhodobého uložení ve skladech). Rozměry přístroje jsou délka 120 mm, šířka 100 mm a výška 80 mm. Hmotnost 0,35 kg.

Přístroj byl původně součástí tzv. Chemického muzea, které vznikalo při vojenském útvaru v Bystrovanech. Získán do sbírky VHÚ Praha byl převodem v roce 2014.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha