Slavnostní list hraničářského praporu 6

 

Československý hraničářský prapor 6 vydal roku 1921 ve svém posádkovém městě Domažlicích krátký pamětní spisek. Stalo se tak u příležitosti dekorování praporu jednotky Československým válečným křížem. Jak bylo u podobných tisků obvyklé, obsahovala brožura kromě faktografické části i poezii a prózu. Obsahově se spis věnoval minulosti útvaru a také vzdával hold obyvatelstvu domažlického kraje, tedy Chodům a jejich tradici privilegovaných strážců země, kterou československé hraničářské prapory převzaly včetně symboliky.

Hraničářský prapor 6 byl vytvořen z pozůstatků někdejšího c. a k. praporu polních myslivců č. 6, doplňovaného před rokem 1918 z prostoru západních Čech. V tomto ohledu zde tedy přetrvala kontinuita v označení i regionálních vazbách útvaru. Z pohledu legionářské tradice navazovali domažličtí hraničáři na 1. československý úderný prapor působící v rámci ruských legií. Ten byl po příjezdu do Československa v roce 1920 k hraničářskému praporu připojen a jednotka později v návaznosti na to obdržela čestný název „Sibiřských úderníků“. I s ohledem na vyznamenání, jímž byl dekorován prapor útvaru, je tedy přirozeně část spisu věnována jeho legionářské minulosti – z krásné literatury je to například báseň Josefa Kopty, v části faktografické pak text o podílu úderníků na anabázi československých legií v letech 1918-1920. Krátce je připomenut také „myslivecký“ předchůdce hraničářů, a to dokonce i v prozaické formě v podobě dílka již dávno zesnulého klasika Jindřicha Šimona Baara o příhodách 6. praporu za prusko-rakouské války roku 1866.

Brožura byla součástí knihovního fondu Archivu národního osvobození, jednoho z předchůdců dnešního VHÚ Praha. Úderný prapor čs. legií se pak dočkal rozsáhlejšího zpracování své historie v mnohem ambicióznější knize vydané roku 1930.

Citace:

Slavnostní list hraničářského praporu č. 6 „Úderného sibiřských legií“ vydaný dne 2. Října 1921 v Domažlicích u příležitosti dekorování praporu Československým válečným křížem. Domažlice: [hraničářský prapor č. 6], 1921. 18 s.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha