Socialistický legionář

 

V roce 1921 vycházelo v Československu novinové periodikum Socialistický legionář. Vydávalo ho Sdružení socialistických legionářů pod vedením sociálnědemokratického poslance Vincence Charváta, někdejšího příslušníka ruských legií.

Noviny, potažmo Sdružení, vznikly jako výraz nesouhlasu se „všelegionářským sjednocením“, tedy procesem, který měl všechny čs. legionáře přivést do jednotné organizace  – Československé obce legionářské. Ta se stejně jako Sdružení přihlásila k myšlenkám socialismu, ale dle přispěvatelů Socialistického legionáře socialismus naopak zrazovala tím, že se snahou o sjednocení všech legionářských proudů dopouštěla příliš mnoha kompromisů vymetajících cestu buržoazii. Jak se píše v úvodníku prvního čísla: „Socialistickou ideu stavíme proti ideji všelegionářství“. Nedá se ale říci, že by noviny byly hlásnou troubou Komunistické strany, tuto funkci plnilo jiné legionářské periodikum – Táborita, jež taktéž vycházelo v roce 1921 (v témže roce bylo zakázáno).

Socialistický legionář měl pravděpodobně jepičí život, je známo pouhých 7 čísel -  dochované exempláře ve fondu Knihovny Vojenského historického ústavu jsou zatím jediné veřejně známé. Samotná organizace taktéž neměla příliš dlouhého trvání a spíše paběrkovala. V roce 1925 je již zakladatel Sdružení socialistických legionářů Vincenc Charvát v předsednictvu Československé obce legionářské. V tomtéž roce se naopak z ČSOL kvůli její přílišné náklonnosti k levicovým stranám oddělila Nezávislá jednota čs. legionářů v čele s Rudolfem Medkem.

Citace:

Socialistický legionář: orgán Sdružení socialistických legionářů. Praha: Sdružení socialistických legionářů, 1921. ISSN 2464-613X.

Popisky k obrázkům:

371      První číslo Socialistického legionáře z 13. května 1921.

371a    Poslední známé číslo Socialistického legionáře.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha