Sovětská polní čepice, 1944

 

Významná partyzánská skupina, působící v posledních měsících II. světové války, se utvořila kolem sovětského výsadku Mistr Jan Hus, který operoval na Českomoravské vrchovině. Velitelem skupiny byl kapitán Rudé armády Alexej Vasilijevič Fomin, komisařem Miroslav Pich – Tůma, později neblaze proslulý příslušník Státní bezpečnosti.

V podvečer 23. března 1945 došlo k vypátrání štábu partyzánského oddílu Mistr Jan Hus německými pátracími skupinami a následně k jeho obklíčení u obce Leškovice. Štáb v té chvíli sestával ze tří sovětských vojáků, radistky, lékařky a dvou čs. partyzánů. Po několikahodinovém boji s více než stonásobnou německou přesilou partyzáni podlehli. Přežil jen těžce zraněný Fomin, který byl krátce poté zastřelen gestapem v Chrudimi.

Členové výsadku byli při seskoku vybaveni sovětskými vojenskými stejnokroji, které postupem času obměňovali za součástky civilního či trofejního původu. Původní stejnokroje byly ukryty a po válce předány do sbírek Vojenského historického ústavu. Zobrazená standardní sovětská polní čepice vyrobená v Moskvě, patřila radistovi skupiny Alexandru Nikolajevoviči Čepurovovi.

Předmět byl do sbírky VHÚ získán darem od Partyzánské brigády Mistr Jan Hus v roce 1947.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha