Španělský Kříž za letecké zásluhy

 

Kříž za letecké zásluhy (Cruces del Mérito Aeronáutico) založil španělský diktátor Francisco Franco 30. listopadu 1945. Tehdy se dekorace nazývala Řád za letecké zásluhy (Orden del Mérito Aeronáutico) a odkazovala na starší španělský Řád za vojenské zásluhy (Orden del Mérito Militar), který byl založen již královnou Isabelou II. dne 3. srpna 1864. Francem založený řád měl tři třídy a stříbrný kříž, udělovaný poddůstojníkům a mužstvu. V roce 1995 byl status řádu zrušen a dekorace se tak stala vyznamenáním ve dvou stupních – hvězda („velkokříž“) pro příslušníky generality a admirality a kříž pro důstojníky, poddůstojníky a mužstvo. Vyznamenání mohli obdržet i civilní zaměstnanci na hierarchicky obdobných pozicích. Kategorie křížů jsou v současnosti odlišené barvou smaltu podle povahy zásluh. Tradiční červený kříž se uděluje za odvahu, za zásluhy v boji či během vojenských operací a od roku 2007 rovněž za prokázanou udatnost v zahraničních operacích. Bílý kříž je udělován za zásluhy během služby v době míru a k obraně vlasti, modrý kříž za zásluhy v rámci operací a aktivit Spojených národů a dalších mezinárodních institucí a žlutý kříž za zásluhy během operací za cenu extrémního osobního ohrožení či zranění.  V roce 2003 došlo k úpravě medailonu na aversu, kde se nyní krom erbů historických zemí Kastilie a León nacházejí také erby Aragonu, Navarry a Granady. Prezentovaný exemplář pochází z období 1945–1975.

Popis:

Zlatě rámovaný řecký kříž červeně smaltovaných ramen o rozpětí 41 mm. Výška kříže včetně zlacené korunky v převýšení pohyblivého závěsu činí 55 mm. Na středu je situován kruhový medailon se zlaceným mezikružím, nesoucí znak Španělska, jež obsahuje erby historických zemí Kastilie a León. Ve středu medailonu se nachází modrý oválný čestný štítek s naznačeným erbem rodu Bourbon-Anjou. Medailon v horizontálně situovaném rameni kříže podložen zlacenými křídly. Revers hladký. Kříž je zavěšen na 25 mm široké červené stuze s bílým pruhem uprostřed.

Exemplář byl do sbírky Vojenského historického ústavu získán výměnou v roce 1976.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha