Státní vlajka České republiky od 9. strážní roty Bagram Air Field

 

9. strážní rota Bagram Air Field (BAF) působila na základně Bagram od října 2017 do dubna 2018. Úkolem jednotky bylo provádět bezpečnostní opatření v severní části bezpečnostní zóny Bagram s cílem zamezit nepřátelským aktivitám namířeným proti základně. Tento úkol naplňovala zejména prováděním patrol na vozidlech. Jádro 9. strážní roty BAF tvořili příslušníci 44. lehkého motorizovaného praporu z Jindřichova Hradce. Doplněni byli o vojáky z dalších deseti útvarů a zařízení AČR. Celkově se jednalo o 168 vojáků.

Státní vlajka České republiky od 9. strážní roty BAF byla vyvěšena na stožáru u prostoru, kde byl ubytován kontingent AČR na základně Bagram. Vlajka má v dolním rohu nápis: 9. strážní rota Bagram, Afghánistán a je opatřena podpisy příslušníků jednotky. Pod modrým klínem je nápis: říjen 2017 – duben 2018.

Státní vlajka České republiky od 9. strážní roty BAF byla do sbírky Vojenského historického ústavu Praha získána v roce 2018.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha