Státní vlajka České republiky od Skupiny AČR MINUSMA III

 

Mise MINUSMA v Mali (United Nations Multidimensional Integrated Stabilisation Mission in Mali) působí pod patronací Organizace spojených národů. Jejím cílem je zajistit bezpečnost a vytvořit podmínky pro další humanitární a politickou asistenci malijské vládě. V současné době pracují ve štábu mise dva čeští vojáci. Naši vojáci zde plní úkoly plného spektra speciálních operací se zaměřením na vedení speciálního průzkumu a zpravodajské činnosti ve prospěch celkového úsilí velitele operace MINUSMA.

Jednotka byla v Mali nasazena od 28. 9. 2018 do 5. 4. 2019. Státní vlajka je opatřena 24 podpisy v místě bílého pruhu. Podepsaní jsou zde mimo dvou příslušníků AČR v misi MINUSMA III také další vojáci, kteří s nimi spolupracovali. Na okraji u modrého klínu je nápis MINUSMA III GAO 2018-2019.

Vlajka Skupiny AČR MINUSMA III byla do sbírky Vojenského historického ústavu Praha získána darem v první polovině roku 2019.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha