Stejnokrojový knoflík velký, Československo, 1935

 

Ve sbírce původních vzorů stejnokrojových a výstrojních součástek československé armády se nachází i vzor stejnokrojového knoflíku se zkříženými meči. Tento motiv se používá na stejnokrojových knoflících v téměř nezměněné podobě dodnes. Vůbec poprvé se na československých stejnokrojích objevil v roce 1930, v souvislosti s provedením velkých stejnokrojových změn. Popis úpravy stejnokroje vyšel jako Věcní věstník 1930 čl. 93 11. února 1930.

Knoflík o průměru 21 mm a hloubce 5 mm, je vyražen z hnědě mořeného tombakového plechu. Používal se na blůzy, pláště a pláštěnky pro mužstvo, dále na vlastní vycházkové stejnokroje mužstva, poddůstojníků a aspirantů.

Na knoflících pro gážisty zbraní jsou raženy dva zkřížené meče, knoflíky pro gážisty služeb jsou bez mečů. Pro generály a důstojníky jsou pozlacené, pro rotmistry postříbřené. Výčnělky na knoflících jsou hlazené, lesklé, ostatní části bez lesku.

Předmět je součástí původní sbírky Památníku odboje.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha