Stříbrná pamětní medaile 50. výročí obrany Tyrol

 

V průběhu tzv. druhé italské války za nezávislost (1859‒1860) se bojové střety mezi sardinsko- francouzskými a rakouskými silami odehrávaly v Lombardii, ovládané na počátku války Rakouským císařstvím. S ohledem na geografickou blízkost bojů na tuto situaci reagovala tyrolská zeměbrana, která obsadila strategické horské komunikace a zapojila se do obranných bojů. K ocenění tyrolských obránců však došlo s poměrně velkým zpožděním padesáti let, kdy již mnozí z účastníků bojů nežili. Příslušné vyznamenání, tedy Stříbrnou pamětní medaili k 50. výročí obrany Tyrol (Denkmünze für die Tiroler Landesverteidiger vom Jahre 1859), zřídil císař František Josef I. dne 4. listopadu 1908 a k jejímu udílení posledním žijícím účastníkům bojů došlo v následujícím roce, tedy přesně na výročí půl století od obranných bojů v Tyrolích.

Popis:

Medaile kruhového tvaru o průměru 32 mm ražená ze stříbra, zavěšená na průvlečné bílé stuze s tmavě zelenými pruhy na okrajích, polcené červeným pruhem – medaile se však obvykle nosila na do trojúhelníku poskládané bílé stuze s tmavě zelenými pruhy na okrajích, polcené červeným pruhem lemovaným tenkými černými pruhy. Stuha prezentovaného exempláře je nicméně netradičně průvlečná a bez tenkých černých pruhů, což vede k domněnce, že se jedná o druhotnou náhradu originální stuhy.

Avers:

Na středu pravý profil císaře Františka Josefa I. s vavřínovým věncem, při okraji volně v ploše opis: FRANC. IOS. I. D. G. IMP. AVSTR. REX. BOH. ETC. ET APOD. REX HVNG.(František Josef I. z Boží milosti císař rakouský, král český atd., apoštolský král uherský).

Revers:

Na středu vročení 1859 / 1909, při obvodu volně v ploše dubová a vavřínová ratolest.

Exemplář byl do sbírky Vojenského historického ústavu získán koupí v roce 1961.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha