Stříbrný odznak Společnosti pro pomoc při námořních neštěstích za záchranu na moři

 

Se vznikem mezinárodního Červeného kříže v roce 1863 začalo období zakládání vyznamenání, udělovaných za záchranu života, za péči o raněné a nemocné. Docházelo rovněž k formování nových spolků a společností, jejichž náplní byla péče o raněné, nemocné a oběti neštěstí. V carském Rusku v obdobném duchu působila Společnost pro pomoc při námořních neštěstích, která 13. března 1872 zřídila odznak, udělovaný za zásluhy v záchraně na moři. Odznak se uděloval jako dvoustupňový, stříbrný nebo zlatý. K oděvu se obvykle připínal přes kokardu světle modré barvy, odpovídající barvě stuhy ruského Řádu svatého Ondřeje.

Popis:

Stříbrný řecký kříž o průměru 30 mm, podložený zkříženými stříbrnými kotvami. Vnitřní plocha kříže červeně smaltována, v jednotlivých ramenech rozložen nápis v azbuce:  „Za spásu hynoucích na moři“. V původní etui.

Exemplář byl do sbírky VHÚ získán nákupem v roce 1982.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha