Stuha československého loďstva, 1919

 

Pro říční loďstvo nového československého státu byla v srpnu 1919 stanovena předpisem podoba stejnokroje. Ten vycházel z tradičních námořnických oděvů. Čapka pro lodní mužstvo tvarově odpovídala původní pokrývce hlavy rakousko-uherského námořnictva. Byla vyrobena z tmavomodrého sukna s podšívkou, v letních měsících mohla být opatřena bílým bavlněným povlakem. Na horní části se nosil ražený tombakový odznak s písmeny RČS a kotvou. Na spodní části (okolku) bylo našito pět svislých šňůrek pro držení stuhy.

Tmavomodrá moarová stuha je 35 mm široká a 100 cm dlouhá (zobrazený předmět je pouze vzorkem). Uprostřed stuhy je vetkán zlacený nápis „LOĎSTVO R. ČS“ o výšce písmen 19 mm.

Stuha je součástí vzorového tabla, vytvořeného pro Památník odboje ve 20. letech 20. století.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha