Světozor 6. legionářskému Hanáckému pluku

 

Čtyřicáté osmé číslo známého obrázkového týdeníku Světozor z 18. srpna 1920 bylo speciálně věnováno legionářskému 6. střeleckému pluku „Hanáckému“. Ten necelé dva měsíce předtím v rámci 23. transportu čs. legií dokončil svou dlouhou cestu z ruského Vladivostoku do Československa. S plukem přijel i Otto Matoušek, významná osobnost legionářské malířské tvorby. Právě jeho kresby tvořily jednu z částí speciálního čísla Světozoru. Spolu s Matouškovou tvorbou se objevuje v časopise textový i obrazový příspěvek dalšího umělce z šestého pluku, Viktora Nikodéma. Oba zmínění se na Sibiři podíleli na vytváření plukovního časopisu Hanák a po návratu z Ruska působili několik let jako důstojníci čs. armády v Památníku odboje.

Zbylou část čísla tvoří fotografie z doby působení pluku na Sibiři, zejména z oblasti Omsku a Bajkalského jezera. Doplňují je vzkazy určené tomuto pluku od francouzského generála Maurice Janina či spisovatele Aloise Jiráska.

Kořeny časopisu Světozor sahají do roku 1834, kdy periodikum pod tímto názvem začal vydávat Pavel Josef Šafařík. Po dvou letech časopis zanikl, ale byl obnoven v roce 1867. Poté vycházel s jednou menší přestávkou a jistými obměnami názvu až do roku 1943. Exemplář speciálního čísla patřil původně do fondu Památníku odboje – Archivu legií.

Citace:

Světozor: světová kronika současná slovem i obrazem: časopis pro zábavu i poučení. Praha: J. Otto, 1920, 20(48), 20 s.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha