Svíčka z kaple ze základny FOB Shank

 

Duchovní služba má v Armádě České republiky nezastupitelné postavení. Jejím hlavním úkolem je podporovat velitele všech stupňů v jejich odpovědnosti za naplňování a ochranu lidského rozměru života každého vojáka v činné službě a občanského zaměstnance, a nabízet pomoc při řešení osobních krizí i těžkostí, které vznikají v pracovním, osobním a rodinném životě pracovníkům resortu  Ministerstva obrany. První vojenský kaplan v AČR začal působit v české jednotce IFOR/SFOR v Bosně a Hercegovině v roce 1996. Protože se jeho služba velice osvědčila, vznikla v roce 1998 dohoda mezi resortem Ministerstva obrany na straně jedné a církvemi sdruženými v České biskupské konferenci a Ekumenické radě církví na straně druhé o vzniku duchovní služby v resortu Ministerstva obrany, která funguje až do dnešních dnů.

Nedílnou součástí činnosti je účast kaplanů na zahraničních misích AČR. Proto je samozřejmé, že kaplan působil i u jednotky kontingentu AČR mise ISAF PRT Lógar. Kaplan působící u jednotky PRT Lógar nedisponoval vlastní kaplí a využíval pro mše kapli americké armády, která se na základně nacházela.

Svíčka je žluté barvy, v jedné její třetině je umístěn znak duchovní služby AČR. Svíčka je na jedné straně deformovaná z důvodů vysokých teplot, které jsou v letních měsících v Afghánistánu běžné. Znak duchovní služby, který najdeme na svíčce je tvořen ve vrchní části českým lvem na červeném pozadí. Ve spodní polovině znaku je beránek. Duchovní služba zvolila beránka do svého znaku pro jeho odkaz na křesťanskou tradici, kde má symbol beránka ústřední místo, protože připodobňuje postavu Ježíše Krista.

Svíčka z kaple ze základny FOB Shank byla do podsbírky Varia – Mise Vojenského historického ústavu Praha získána v roce 2014.

 

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha