Tabatěrka rakousko-uherského vojáka

 

V poslední čtvrtině 19. století se na tabákovém trhu objevila novinka – cigareta. Její nástup je spojen se změnou životního stylu části populace, které dosud dominantní dýmkový tabák přestává vyhovovat a zároveň nemá prostředky na pravidelný nákup drahých doutníků. Cigaretové výrobky jsou sice dražší než dýmkový tabák, ale přinášejí podstatnou úsporu času, což je důležité pro stále se zvětšující okruh kuřáků. Přesto se do roku 1913 cigarety podílely na celkovém prodeji tabákových výrobků v Rakousku-Uhersku pouhými 15,5%.

Skutečný rozmach cigaret přišel až s první světovou válkou. S cigaretou se ve vypjatých okamžicích lépe manipulovalo, dala se rychleji zapálit i zhasnout a v neposlední řadě bylo její kouření návykovější. Svou roli sehrála i armáda, která vojákům tabák zajišťovala v rámci potravinových přídělů a do velké míry tak určovala, co budou muži kouřit. V letech 1919–1920 přesáhly cigarety 50% celkové spotřeby tabáku a nic na tom nezměnil ani fakt, že údržba klasické dýmky pomáhala vojákům zahánět nudu na frontě jistě lépe, než prosté zapalování cigaret.

Stranou obecných trendů nestálo ani Rakousko-Uhersko. V době, kdy balení cigaret bylo každodenní rutinou, patřila k nezbytnému doplňku výbavy vojáka-kuřáka tabatěrka. Pro muže se často jednalo o velmi osobní předmět, o čemž svědčí vyryté upomínkové nápisy i celé výtvarné motivy na dochovaných exemplářích. Prezentovaná tabatěrka z pozůstalosti rakousko-uherského vojáka Jana Zelenky pochází z běžné tovární produkce a je vyzdobena pouze přiletovaným čepicovým odznakem 3. armády s motivem obranných bojů v Karpatech v zimě 1914–1915. Útočící ruská vojska jsou zde symbolicky znázorněna v podobě medvěda.

Rozměry: 85 x 70 x 15 mm

Kazeta na cigarety byla do sbírky VHÚ Praha zakoupena v roce 1988.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha