Tablo důstojníků pěšího pluku č. 3 padlých v bitvě u Trutnova

 

Bitva u Trutnova dne 27. června 1866 vešla do dějin jako jediné střetnutí prusko-rakouské války, které skončilo rakouským vítězstvím. Pruská armáda reprezentovaná I. sborem generála Bonina se zde pokusila o průnik do českého vnitrozemí, ale u Trutnova narazila na rakouský X. sbor pod velením podmaršálka Gablenze.

Rakouské síly střežící široký hraniční úsek byly na počátku bitvy značně rozptýleny a v první chvíli čelila pruskému útoku jen jediná rakouská brigáda. Celé dopoledne se tak neslo ve znamení pruského nástupu. Po poledni se na bojišti začali objevovat další brigády rakouského X. sboru a poměr sil se začal měnit. Tradičně výkonné rakouské dělostřelectvo vytvořilo podmínky pro rozhodný protiútok, avšak sevřené kolony rakouské pěchoty utrpěly při předpisové bodákové zteči vysoké ztráty a byly odraženy. Projevila se tak dodnes často diskutovaná rychlost palby pruských zezadu nabíjených pušek. K rozhodnutí došlo až kolem 6 hodiny odpoledne. Tehdy do boje zasáhla dosud nedotčená brigáda generálmajora Knebela, držená jako sborová záloha. Pod jejím tlakem se pruská obrana začala hroutit. Boje trvaly až do deváté hodiny večer, kdy se pošramocená pruská armáda stáhla zpět za hranice.

Jednalo se však o Pyrrhovo vítězství, rakouské ztráty byly kolem 5000 mužů, zatímco pruské ztráty nedosahovaly ani třetiny z tohoto počtu, navíc ve stejný den dosáhla pruská armáda vítězství v bitvě u Náchoda. Draze zaplacené trutnovské vítězství se tak proměnilo v ojedinělý taktický úspěch bez dalšího významu pro průběh války.

V sestavě brigády generálmajora Knebela se bitvy zúčastnil i pěší pluk č. 3 arcivévody Karla, odváděný na Moravě v uherskohradišťském kraji. Pluk postupoval ve druhém sledu brigády a do bitvy se zapojil krátce po šesté hodině odpoledne. Mezi jeho padlými byl i velitel pluku Oberst Adolf Péhm a Oberstleutnant Wilhelm von Stenglin.

Smrt obou důstojníků byla v plukovní tradici okázale připomínána, o čemž svědčí i prezentované tablo. To obsahovalo celkem 5 fotografií, na kterých byly podobizny obou výše zmíněných mužů a místa jejich posledního odpočinku. Pátou fotografií je podobizna velitele brigády generalmajora  Knebela. Podobizna velitele pluku Obersta Adolfa Péhma se do dnešních dnů bohužel nedochovala. Jednotlivé fotografie jsou nalepeny do otvorů vyříznutých ve světle zelené papírové desce s ručně namalovanými ozdobnými prvky a nápisem: “Die Heldenmuthigen Fuhrer des Infanterie Regiments Erzhercog Carl Nr.3 im Siegreichen Gefechte von Trautenau am 27. Juni 1866″.

Rozměry: 81 x 61 cm

Tablo bylo součástí původní sbírky Památníku odboje.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha