Tank Crusader III na přehlídce Čs. samostatné obrněné brigády

Snímek, pořízený v letech 1943–44 ve Spojeném království, zachycuje tank Crusader III na přehlídce Čs. samostatné obrněné brigády. Mezi hodnostáři na tribuně je zachycen i president Edvard Beneš (postava ve světlém plášti a klobouku, nakloněná nad zábradlím).

 

Od sklonku 30. let bylo vyrobeno pro britskou armádu postupně vícero typů křižníkových tanků. Mezi nejvýznamnější z nich patřil tank Crusader (Cruiser Tank Mk VI; A15), vyvinutý společností Nuffield. Jeho sériová výroba byla zahájena až v polovině roku 1940, od poloviny roku 1941 sloužily tanky tohoto typu v severní Africe. Ukázalo se, že verze Crusader I a Crusader II mají slabé pancéřování (max. 40 mm) a nedostatečnou výzbroj – dvouliberní kanón (ráže 40 mm). Naopak mezi přednosti tanku Crusader patřila jeho rychlost (až 43 km/h na silnici, 24 km/h v terénu) a malá výška (2,24 m) – to se hodilo při útočných akcích, zcela v souladu s koncepcí křižníkového tanku.

Citelné zlepšení představoval tank Crusader III, který se na bojiště dostal roku 1942. Byl již vybaven šestiliberním kanónem (57 mm) a jeho pancéřování bylo silné až 51 mm. Měl silnější motor a vážil 22,1 t. Od předchozích verzí se na první pohled odlišoval jakoby „useknutou“ věží s čelní deskou kolmou vůči terénu. Méně viditelnou změnu představovalo snižování počtu členů posádky – z pěti u původní verze na konečné tři. Tou dobou, s dodávkami amerických tanků, však potřeba Crusaderů klesla. Stroje verze Crusader III bojovaly u El Alameinu a účastnily se ještě invaze do Itálie, ale roku 1943 byla jejich výroba ukončena – dostaly důstojnou náhradu v podobě tanku Cromwell.

V letech 1940–43 bylo vyrobeno zhruba 5300 tanků Crusader všech verzí. Pro invazi do Francie se již nehodily, přesto se jí svým způsobem účastnily – podvozek tanku Crusader byl použit pro samohybná protiletadlová děla nebo dělostřelecké tahače. Při výcviku používala tyto stroje i Československá samostatná obrněná brigáda, během bojů na evropské pevnině však již byla vyzbrojena modernějšími tanky.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha