The Illustrated London News.

 

Noviny The Illustrated London News patří mezi nejstarší kontinuálně existující periodika. Vydávány byly ve formě ilustrovaného magazínu s různým rozsahem a periodicitou v letech 1842‒2003. Ačkoli se v prvních letech po značném počátečním úspěchu potýkaly s kolísavým zájmem trhu, etablovala se u nich stálá skupina předplatitelů. Renomé a popularitu si týdeník vydobyl kvalitní redakční prací, ale především bohatou obrazovou přílohou k aktuálním tématům. Vysoce ceněná byla současníky zpracování krymské a prusko-francouzské války. I přes vzrůstající konkurenci pokračovala vzestupná tendence poptávky, až počátkem 20. století patřily tyto noviny k předním titulům v tomto žánru. Období první světové války přineslo tomuto periodiku mimo jiné postupný odklon od tradiční ilustrace směrem k fotografii, ačkoli ilustraci do konce druhé světové války úplně nevytlačila. Druhá světová válka znamenala přestávku ve vydávání v důsledku nedostatku papíru. V poválečném období obecně klesl odbyt ilustrovaných týdeníků, což vedlo k postupnému snižování periodicity, až vydávání v roce 2003 po 161 letech skončilo úplně.

Pravidelné týdenní shrnutí světového dění činí z The Illustrated London News bohatý zdroj ilustrací, karikatur a fotografií k příslušným událostem. Pravidelná periodicita tak umožnuje sledovat i kontinuální linku vedoucí od vzniku problému, přes jeho eskalaci až ke katarzi konkrétního historického vývoje. Další variantou je pak speciální číslo věnované vybraným zásadním okamžikům, jako dnes představované číslo o Mnichovské dohodě. Silně převažující obrazová strana zde není na škodu; textová složka stručně a věcně komentuje mnichovské dění, informuje čtenáře o britském pohledu na příčiny krize, její řešení a následky. Číslo bylo vydáno po podepsání smlouvy, takže čtenář nebyl ochuzen o fotodokumentaci triumfálních návratů signatářů. Celkové pozitivní vyznění z mírového řešení krize je v poněkud ironickém kontrastu s fotografiemi londýnských příprav na letecké a chemické útoky o několik stran dále. Ostatní, obvykle přítomné rubriky, jako například kulturní nebo sběratelská část, jsou vzhledem k významnému tématu zredukovány na minimum.

Díky tomuto speciálnímu číslu se čtenáři dostává do rukou unikátní zachycení mnichovské krize z dnes poněkud neobvyklého úhlu – řada fotografií se vymyká zažitému úzu několika notoricky známých dokumentárních snímků a zaznamenává události zářijových dní snad až bezprostřední optikou. Jedná se tak o pozoruhodný artefakt doby, která určila nejen české, ale v důsledku i světové dějiny.

Citace:

The Illustrated London News. 1938, (5190).

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha