Tisk: MEDEK, Rudolf. Zborov

Na pohled nenápadný sešit vyšel v Čeljabinsku k prvnímu výročí zborovského vítězství. Svými rozměry není větší než vojenská knížka a snadno se vejde například do náprsní kapsy. Jeho obsahem je oslavná báseň o 6 slokách, kterou autor věnuje „památce bojovníků a mučedníků, kteří v této válce položili svůj život za svobodu československého národa“.

Bitva u Zborova byla součástí tzv. Kerenského ofenzivy a představovala první společné vystoupení 1. československé střelecké brigády. Samotný útok Čechoslováků proběhl 2. července 1917 a pronikl 5 km do hloubky rakousko – uherské obrany, což představovalo nejúspěšnější akci celé ofenzívy. Morálně rozložená ruská armáda však již nebyla schopna úspěšnou akci legionářů využít a naopak v druhé půli července začal všeobecný ústup před protiútokem centrálních mocností.

Ačkoli vítězství na bojišti mělo vlivem poměrů v revolučním Rusku charakter pouze dočasného taktického úspěchu, politický kredit vybojovaný legionáři na zborovských pláních byl pro budoucnost nedocenitelný a samotná bitva se stala historickým mezníkem v úsilí o samostatný československý stát. Jistě i díky tomu je bitva u Zborova připomínána jako vůbec nejvýznamnější vítězství našich legií za první světové války.

Voják, spisovatel, učitel a přímý účastník zborovské bitvy generál Rudolf Medek byl dekadentním básníkem z okruhu Moderní revue. Se svou literární tvorbou začal již před první světovou válkou, ale skutečný umělecký úspěch mu přinesla až jeho tvorba inspirovaná působením v legiích. Předkládaná báseň je umělecky působivou ukázkou dobové československé propagandy s jasným záměrem idealisticky vykreslit zborovské období legionářských dějin. O úspěchu básně svědčí i její opakované vydávání v následujících letech.

Uvedený výtisk pochází pravděpodobně z pozůstalosti četaře Františka Štěpaře ze Sokoleče u Poděbrad, příslušníka 1. československého střeleckého pluku „Mistra Jana Husi“, který do řad legií vstoupil týden po zborovském vítězství.

Tisk byl součástí původního inventáře Památníku odboje.

MEDEK, Rudolf. Zborov. Čelabinsk : Odbočka Československé Národní Rady. 1918.

 

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha