Upravený kožený kabát, ČSR, 40. léta

 

V československé armádě byly součástí stejnokroje vybraných útvarů dlouhé kožené kabáty. Ty byly určeny pro letectvo, automobilní vojsko a automobilisované dělostřelectvo. Nosily se jen ve službě a po celou dobu služebního řízení, při němž bylo nutné využití letounu nebo automobilu. V roce 1927 bylo povoleno používat kožené kabáty i pro soukromé účely vojenských gážistů.

Zobrazený exemplář byl vyroben v roce 1937 Oděvním družstvem čs. legionářů a invalidů v Praze. Kabát je z koňské, hnědě lakované usně a je podšitý šedohnědým dyftýnem. Límec je vyroben z hnědého vlněného sukna. Zapínání přednic je vyřešeno pomocí vnitřního pásku s průvlečnou přezkou a vnějšího koženého opasku se dvěma kroužky.

Po zrušení čs. armády v létě roku 1939 bylo bývalým gážistům dovoleno nosit upravené stejnokrojové součástky i k civilnímu oděvu. Bylo nutné odstranit jakékoliv označení a barevné doplňky, či nahradit knoflíky za civilní. V tomto případě byl celý kabát přebarven z původního tmavohnědého na hnědočervený odstín, čímž bylo dosaženo odlišného vzhledu oproti původnímu armádnímu kabátu.

Předmět byl do sbírky VHÚ získán nákupem v roce 1997.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha