Ústředí rozhlasového vysílání BBC v Londýně za druhé světové války

Dvojice snímků, pořízených 28. ledna 1943, zachycuje ústředí rozhlasového vysílání BBC v Londýně za druhé světové války.

 

Počátky BBC spadají do roku 1922 – tehdy byla založena jako soukromá společnost (British Broadcasting Company Ltd.). Roku 1927 byla transformována na veřejnoprávní médium (British Broadcasting Corporation), a v této formě existuje dodnes. Od roku 1938 začala BBC vysílat i v jiných jazycích. První neanglické vysílání bylo arabské, následovaly relace ve francouzštině, němčině, italštině, španělštině a portugalštině, od roku 1940 i hindské vysílání. Po vypuknutí války byly národní a regionální stanice BBC sloučeny a Britové zahájili propagandistické vysílání do zemi pod nadvládou Osy.

Spojené království bylo již mezi válkami velice pokročilé i na poli televizního vysílání. První pokusný televizní přenos se konal již roku 1929, pravidelné vysílání bylo zahájeno roku 1936 a před vypuknutím druhé světové války mohlo britskou televizi sledovat několik desítek tisíc diváků v nevelké vzdálenosti od londýnského vysílače. 1. září 1939 bylo televizní vysílání ukončeno – panovaly obavy, že by vysílač mohl sloužit německým bombardérům k navigaci. Technický personál byl využit pro vojenské účely, mimo jiné pro vývoj a obsluhu britských radarů. Krásná britská legenda vypráví, že když bylo televizní vysílání BBC dne 7. července 1946 obnoveno, první hlasatelova slova zněla: „Jak jsem říkal, než jsem byl tak hrubým způsobem přerušen…“ Ve skutečnosti tato slova napsal novinář William Connor z listu Daily Mirror. Obnovené televizní vysílání BBC uvedla předválečná hlasatelka Jasmine Blighová slovy: „Dobré odpoledne vám všem. Jak se máte? Pamatujete si na mě, na Jasmine Blighovou?“ V následujících letech se televize pozvolna stala součástí britského života; mezníkem byl zejména přímý přenos z korunovace Alžběty II. roku 1953. O dva roky později vznikla první britská komerční televize a BBC ztratila i svůj monopol na televizní vysílání, přesto však dodnes zůstává největším a nejprestižnějším veřejnoprávním médiem na světě.

 

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha