VÁCHAL, Josef. Přepěkné čtenj o gasnowidném Wawřincovi

 

 

Josef Váchal (1884–1969) bezpochyby patří mezi nejvýraznější české umělce 20. století. Tento malíř, grafik, sochař a spisovatel se stal autorem několika exponátů, které jsou dnes uloženy ve sbírkách VHÚ Praha. Mezi ně patří grafický soubor Fronta z roku 1919, nebo sbírka předloh k ilustracím Váchalovy knihy Malíř na frontě vydané roku 1929. Oba dva soubory, jak napovídá již jejich název, byly silně ovlivněny autorovým působením na bojištích první světové války, v rámci které se zúčastnil např. bojů na Soči jako nosič munice. Tři dřevoryty z těchto sbírek byly představeny v naší rubrice již v minulosti, a to v sekci Výtvarné umění a grafika.

Předmětem tohoto článku je Váchalova kniha Přepěkné čtenj o gasnowidném Wawřincovi, která byla vydána roku 1910. Drobný spisek čtvercového formátu s rozměrem 13 x 13 cm o rozsahu pouhých 33 stran byl inspirován staršími kramářskými písněmi. Jedná se o vyprávění o Vavřincovi, který zaprodal svou duši ďáblu, za což ho stihl zlý osud. Tisk je doplněn 23 dřevoryty a 3 iniciálami z Váchalovy dílny. Exemplář uložený v Knihovně VHÚ není kompletní – chybí mu titulní list. Nesvázané listy knihy jsou vloženy do novodobé krabičky.

Přepěkné čtenj o gasnowidném Wawřincovi bylo dedikováno Marině Alšové (1858–1941), manželce Váchalova slavného strýce, malíře Mikoláše Alše (1852–1913). Svého strýce Josef Váchal v průběhu života často navštěvoval. Aleš umělecké vzdělání synovce podpořil především doporučením Váchala do soukromé malířské a grafické školy Aloise Kalivody (1875–1934), v níž poté umělec studoval v letech 1904–1905.

Váchal se neproslavil pouze malířstvím, ale též tvorbou vlastních autorských knih. Tento umělec vytvářel knihy od počátku do konce – napsal text, který sám vytiskl (mnohdy vlastním písmem), publikaci doplnil vlastními dřevoryty a dekorem a na závěr ji svázal a vydal. Vzhledem k omezeným nákladům daných děl mají Váchalovy autorské knihy v dnešní době mnohdy značnou cenu. Mezi ty nejznámější a nejlépe hodnocené patří Krvavý román (1. vydání 1924) nebo Šumava umírající a romantická (1. vydání 1931).

Ačkoliv byl Josef Váchal jedním z nejvýznamnějších grafiků 20. století, jeho význam byl doceněn teprve po roce 1989. Roku 1993 otevřelo nakladatelství Paseka v Litomyšli muzeum Josefa Váchala nazvané Portmoneum. Samo toto známé české nakladatelství je pojmenováno po jedné z autobiografických postav Krvavého románu Josefa Váchala.

 

 

Citace:

VÁCHAL, Josef. Přepěkné čtenj o gasnowidném Wawřincovi: kterak skrze zlého ďábla záhubu na dussi wzal a sspatného konce dossel. [Praha] : Gosef Wáchal, [1910]. 33 s.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha