Václav Čutta, Odpočinek, 20. léta 20. století

 

Autorem akvarelové kresby je známý český grafik a ilustrátor Václav Čutta (1878–1934). Litografickou techniku si osvojil v pražském Kopeckého ústavu a malbu u profesora Gustava Hampejse. Proslavil se ilustracemi dobrodružných knih a časopisů pro mládež nebo děl významných spisovatelů české a světové klasické literatury (např. Vltavínská dobrodružství, Žlutí proti bílým, Ostrov hrůzy). Za svůj poměrně krátký život stačil vytvořit obrazový doprovod k více než osmdesáti titulům. Mimo jiné byl také autorem didaktického cyklu pro školy s názvem Československé dějiny. Jako zdatný grafik rovněž vytvořil řadu sokolských a filmových plakátů (např. Dělnická olympiáda z roku 1921).

Realistická figurální kresba zobrazuje pohled do ubikace vojínů. Někteří si čtou nebo jen prostě relaxují. V popředí je namalován další voják, který sedí za lavicí a píše dopis svým blízkým. Prezentovaný akvarel sloužil jako jedna z předloh pro pohlednice, které propagovaly činnost československé armády. Jsou na nich vyobrazeny typické scény ze života vojáků v základní vojenské službě (výcvik, úklid v kasárnách, menáž, sváteční dny). Vojenský historický ústav vlastní soubor celkem patnácti Čuttových originálních předloh z původního počtu sedmnácti kusů.

Papír, tuš, akvarel, 49 x 38 cm.

Akvarel byl získán do sbírky Vojenského historického ústavu v roce 1986 formou nákupu od soukromého vlastníka.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha