Václav Šidlík, Poručík Jiří Josef Švec u Zborova, kolem 1920

 

Český sochař, medailér a legionář Václav Šidlík (1884–1952) vytvořil ve dvacátých letech minulého století bronzovou plastiku, oslavující hrdinství poručíka Jiřího Josefa Švece (1883–1918) v bitvě u Zborova dne 2. července 1917. Jako velitel 8. roty 1. čs. střeleckého pluku zde prokázal mimořádné bojové schopnosti. Název plastiky neodpovídá dobovým reáliím, neboť Švec byl na poručíka povýšen až v srpnu 1917.

Postava poručíka Švece je zachycena v okamžiku, kdy vrhá granát na nepřítele. Druhou rukou zdvihá pušku, čímž je vyvážena a dotvořena celková kompozice díla. Socha zhotovená z plného bronzu byla umístěna na podstavci z červeného mramoru s nápisem „Panu řediteli Jaroslavu Syrůčkovi k padesátinám věnují zaměstnanci firmy Karel Kulík“. Společným rysem dochovaných Šidlíkových sochařských děl je dynamičnost figur, vycházející z antických forem. Dramatický výraz ve tvářích vojáků odráží vypjatou situaci uprostřed boje.

Václav Šidlík vystudoval Umělecko-průmyslovou školu v Praze. V roce 1913 odešel do Ruska, kde pracoval jako sochař a dekoratér. Na počátku první světové války se přihlásil jako dobrovolník do České družiny a byl zařazen do 3. roty. Projevil velkou odvahu při rozvědkách na Dunajci a Sanu, za které získal již v roce 1915 několik různých vyznamenání. Jako umělec byl pověřován zhotovováním plastických map nepřátelských pozic. V bitvě u Zborova se vyznamenal jako mladší důstojník 8. roty. V říjnu 1917 odjel s transportem kpt. Husáka do Francie a byl zařazen do 21. čs. střeleckého pluku. V roce 1918 se účastnil těžkých bojů u Michelbachu a Terronu. Do Československa se vrátil v lednu 1919. Pokračoval v činné vojenské službě a různých velitelských funkcích až do okupace. Dosáhl hodnosti brigádního generála. Pokud mu čas dovolil, věnoval se současně i volné umělecké tvorbě. Za protektorátu byl totálně nasazen, pracoval několik let jako dřevorubec. Na konci války se podílel na zásobování uprchlíků a partyzánů v okolních lesích. Následkem vyčerpávající fyzické práce měl již natolik podlomené zdraví, že se po osvobození do aktivní vojenské služby nevrátil.

Bronz, mramor, výška 65 cm.

Umělecké dílo je součástí původní sbírky Památníku osvobození v Praze.

 

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha