Válečný kříž za civilní zásluhy, I. třída

 

První světová válka se již během prvního roku bojů ukázala být konfliktem, hrozícím protahováním a s ním spojeným navyšováním lidských i materiálních ztrát, které nikdo zprvu nedokázal odhadnout. Za účelem posílení morálky v zázemí a pro ocenění civilních zásluh ve vztahu k válečnému úsilí byl proto 16. srpna 1915 založen Válečný kříž za civilní zásluhy. Nová dekorace se udělovala ve čtyřech třídách. První dvě měly kříže zdobené bílým smaltem a zlacením, třetí měla zlacení nahrazené stříbřením a čtvrtá třída dekorace byla nesmaltovaná, z pozlaceného bronzu. Výjimečně mohl být Válečný kříž za civilní zásluhy udělen tzv. s brilianty. Historicky se tak stalo pouze jednou 14. února 1918, kdy zmíněný kříž obdržel císařský vyslanec uherského původu Kajetan Mérey von Kapos-Mére za podíl na mírových jednáních s bolševickou vládou Ruska v Brestu Litevském.

Popis:

Jednostranný připínací odznak tvaru mírně konvexně vyklenutého tlapatého kříže rovných, trojhrotě zakončených ramen o rozpětí 64 mm. Mezi rameny kříže propleten zlacený dubový věnec, překrývající horní a spodní rameno kříže. Bíle smaltovaná ramena zdobena zlaceným lemem, doprovázeným paralelní zlacenou linkou. Na středu kříže vodorovně situovaný oválný, bíle smaltovaný medailon se zlacenými, plasticky převýšenými iniciálami FJI (Franz Joseph I.). Ve zlatě lemované borduře zlacený opis: MERITO CIVILI TEMPORE BELLI / MCMXV (Civilní zásluze v době války / 1915).

Exemplář byl do sbírky VHÚ získán z pozůstalosti jako odúmrť prostřednictvím Okresního národního výboru pro Prahu 1 v roce 1976.

 

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha