Vídeňské illustrované noviny ze září 1918.

 

Na sklonku léta 1918 bylo již všeobecně patrné, že v dohledné době dojde ke zhroucení válečného úsilí a celkovému rozkladu centrálních mocností. Německo jako převážně národnostně homogenní stát před sebou mělo alespoň určitou (byť dosti nejistou) perspektivu zachování státního útvaru za cenu územních a materiálních ztrát, avšak nad mnohonárodnostním Rakouskem-Uherskem se stále více vznášela otázka jeho samotné existence. Tato skutečnost byla s pomocí několika indicií dobře vysledovatelná i na stránkách řady tiskovin vydávaných v podunajské monarchii, v těch českojazyčných to bylo obzvláště patrné.

Výjimkou nebyly ani Vídeňské illustrované noviny. Vycházely v hlavním městě monarchie, kde sídlila i jejich redakce, ale přesto byly psány v češtině – patrně s ohledem na silnou českou vídeňskou enklávu a také kvůli možnosti distribuce do českých zemí. Tento týdeník přinášel po celou dobu trvání první světové války převážně zprávy a fotografie z průběhu konfliktu. Jedno ze zářijových čísel se stejně jako mnohokrát předtím věnuje v obrazovém doprovodu rakouskému panovnickému domu, v tomto případě návštěvám císaře Karla I. a císařovny Zity na italské frontě. V textu se však žádná loajální prohlášení směrem k monarchii neobjevují. Díky všeobecně ochabujícímu tiskovému dohledu je naopak možné dozvědět se o faktech, které musely být zastáncům zachování podunajské monarchie krajně nepříjemné: o požadavcích představitelů dohodových mocností na vznik samostatných národních států ve střední a jihovýchodní Evropě, bojových výkonech československých legií v ruské občanské válce nebo o odmítavém postoji české domácí politické reprezentace k setrvání v habsburské monarchii, a to ani v případě její částečné federalizace. Číslo obsahuje i stránku s humorem, o satiře však nemůže být řeč, jednalo se o dosti nevinné anekdoty s výjimečnými narážkami na probíhající válku.

Noviny se secesně laděnou obálkou si v poválečné éře příliš dlouhou existenci nedopřály, vycházely pouze do začátku 20. let. Prezentovaný exemplář byl součástí fondu knihovny Památníku osvobození.

Citace:

Vídeňské illustrované noviny. Vídeň, 1918, XIII(37), 16 s. ISSN 2521-5833.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha