Vládní vojsko na Velkém náměstí v Hradci Králové

Snímky zachycují důstojníky a hudbu Vládního vojska na Velkém náměstí v Hradci Králové. Pořízeny byly v polovině roku 1942, když i v Hradci Králové došlo ke shora iniciované manifestaci na důkaz „podpory“ okupantů po atentátu na Heydricha.

 

Po okupaci zbytku českých zemí nacistickým Německem 14. března 1939 byly zbytky čs. armády v Protektorátu odzbrojeny a rozpuštěny. Místo toho bylo v červenci 1939 zřízeno tzv. Vládní vojsko, v jehož čele stál generál Jaroslav Eminger (1886–1964), který až do konce první světové války sloužil v c. a k. armádě. Ve Vládním vojsku nebyli Židé, postupně bylo „očištěno“ od bývalých legionářů, přesto mu však Němci nedůvěřovali. Už proto čítalo pouhých dvanáct praporů o maximálním počtu 7000 mužů, bylo špatně vyzbrojené i vycvičené. Příslušníci Vládního vojska byli využíváni k nejrůznějším pracím nebo střežili komunikace; vysokou kvalitu měla jeho hudba.

Přítomnost českého vojska, jakkoli slabého, vyvolávala v nacistech čím dál tím silnější obavy, že by se tito vojáci mohli ve vhodné situaci přidat k českému povstání. Proto byla v květnu 1944 velká většina Vládního vojska odeslána do severní Itálie, aby střežila tamní komunikace – vojáci však houfně přebíhali k partyzánům. Za povstání proti okupantům na konci války se síly Vládního vojska, které se dosud nacházely v Protektorátu, skutečně přidaly k povstání. Po osvobození bylo Vládní vojsko rozpuštěno a mnozí jeho členové dále sloužili v čs. armádě; generál Eminger byl soudem očištěn.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha