Vlajka České republiky ze základny Feyzabad, operace ISAF Afghánistán

 

Bezmála 450 příslušníků Armády České republiky působilo v letech 2005 až 2007 v sestavě mnohonárodnostního Provinčního rekonstrukčního týmu v provincii Badakšan v severní části Afghánistánu. Hlavní úkol našich vojáků zde spočíval v podpoře německých kolegů a v zajištění bezpečnosti letecké základny Feyzabad.

Jako vzpomínka na výše popsané zahraniční nasazení zůstává ve sbírkách Vojenského historického ústavu Praha vlajka České republiky, která jako vůbec poslední oznamovala přítomnost našich ozbrojených sil na základně Feyzabad. Vlajka je vyrobena z umělého vlákna a její rozměry jsou šířka 940 mm a délka 144 mm.

Do sbírkového fondu Varia – Mise byla získána darem v roce 2013.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha