Vodorovný kompas Petravic

 

Naše letectvo ještě řadu let po 1. světové válce používalo výrobky německých, francouzských a rakousko-uherských firem, než byl náš průmysl schopný produkovat vlastní použitelné výrobky. Z podsbírky leteckých navigačních pomůcek je zajímavou ukázkou vodorovný kompas vídeňské firmy Julius von Petravic. Ta se zabývala vývojem a výrobou leteckých ukazatelů například rychloměrů, otáčkoměrů a kompasů. Exponát byl umístěn v kardanovém závěsu s masivní upevňovací patkou. Přístroj měl dále aretaci magnetické růžice pro let a rolování po zemi, dochoval se u něj i jeden původní kuželový kolík pro označení kurzu k otočnému bodu, který se upevňoval do rámečku kompasu. Magnetická růžice, tlumená kapalinou, byla provedena na smaltované podložce. Šedivý kardanový rám byl z lehké slitiny a bylo k němu připevněno svislé kompenzační zařízení střelky. Vlastní krabice kompasu byla z mosazi a nesla i kompenzační Vidieho krabici. Na krycím sklíčku bylo vyleptáno „Nur im Fluge: Los!“. Kompas o průměru 128 mm, celkové výšce 300 mm a hmotnosti 1,9 kg byl v roce 1988 získán ze sbírek Národního technického muzea.

 

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha