Vojtěch Preissig, Czechoslovaks! Now or never! 1918

 

Český lev trhající dvojhlavého rakouského orla se stal symbolem českého a slovenského zahraničního odboje proti Rakousko-Uhersku, který přinesl vznik samostatného Československa v roce 1918. Autorem tohoto výtvarného motivu byl Vojtěch Preissig (1873–1944), významný český grafik a příslušník čs. zahraničního odboje ve Spojených státech. Plakát se stal součástí celé série náborových plakátů, které byly vydány v první polovině roku 1918 pro čs. armádu ve Francii. Stejný motiv zopakoval autor o dvacet let později, v roce 1939 na tiskové matrici s názvem „Hrom a peklo“. Barevnost v kombinaci sytě rudé a bílé barvy zůstala zachována, pouze s tím rozdílem, že lev drží v drápech hákový kříž.

Preissigův novátorský umělecký projev vnesl do válečné plakátové tvorby netradiční figurální a kompoziční prvky, do té doby nevídané. Na barevných linorytech vlají vlajky s historickými znaky Čech, Moravy, Slezska a Slovenska, zatímco figury legionářů jsou upozaděny do negativní černé barvy a vytváří pouze dekorativní, nerušivý lem celého obrazu. Jinde zase dominuje figura lva, který rdousí rakouského orla (viz prezentovaný plakát). Na některých variantách se objevuje i Preissigova (Štefánikova) vlajka se čtyřmi hvězdami, užívaná Čechy a Slováky v Americe. O mimořádném talentu a profesním úspěchu tohoto umělce svědčí i fakt, že se stal v roce 1915 společně se svým spolupracovníkem F. T. Chapmanem autorem prvních náborových plakátů pro americkou armádu.

Papír, barevný linoryt, 63 x 86,5 cm.

Plakát byl získán do sbírky Vojenského historického ústavu formou nákupu od autora v roce 1919.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha