Vycházková čepice poručíka ženistů, 1938

 

Jednou z nejtypičtějších součástí důstojnického stejnokroje československé armády ve 30. letech byla tuhá vycházková čepice s nízkým profilem a rovným štítkem, nošená k většině příležitostí a druhů ústroje.

Vycházková čepice je vyrobena z česané příze barvy khaki. Mezi ztuženou spodní a vrchní částí čepice je všita 3 mm široká lemovka z výložkového sukna, zde tmavohnědá pro ženijní vojsko. Podbradník je zlatý, ze čtyř šňůrek 4 mm tlustých. Po obou stranách čepice jsou příslušné distinkce 3/4 velikosti distinkcí náramenních, zde v dracounovém provedení. Odznak je ražen z pozlaceného tombakového plechu. Stejně jako ostatní součásti stejnokroje si důstojník musel čepici pořídit soukromě. Výrobcem tohoto exempláře byl olomoucký čepičář Kopáč.

Čepice patřila poručíkovi ženistů Karlu Odehnalovi. Ten byl během okupace za odbojovou činnost odsouzen ke čtyřem letům káznice a v březnu 1945 zahynul během pochodu smrti v Německu.

Předmět byl do sbírky VHÚ získán darem v roce 2015 k 70. výročí smrti odvážného důstojníka.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha