Vyhláška o sbírce ve prospěch uprchlíků, 1938

 

V průběhu roku 1938 opustily pohraniční oblasti Československa desetitisíce osob. V očekávání válečného konfliktu a henleinovských bojůvek odcházely první rodiny směrem do českého vnitrozemí už během jarních měsíců. Vrchol nastal v průběhu září a především října, kdy odstoupené pohraniční oblasti museli opustit i dosud setrvávající státní zaměstnanci se svými rodinami. Společně s nimi prchali i němečtí antifašisté, židé i řada českých starousedlíků, kteří se báli nacistické perzekuce. Podle dobové statistiky se jednalo o více než 170 000 osob.

Příchod desetitisíců uprchlíků ze zabraného území znamenal pro obyvatele okleštěné Česko-Slovenské republiky vážný sociální problém. Rozpačitě byli přijímáni především uprchlíci německé národnosti a částečně i židé. Lehkou situaci však neměli ani Češi, kteří ve vnitrozemí neměli žádné příbuzné. Ceny nájmů se astronomicky zvedly a mnoho rodin bez možnosti výdělku muselo trávit chladné podzimní měsíce v přeplněných provizorních prostorech bez vytápění.

Péče o uprchlíky ležela v prvních dnech především na bedrech dobrovolníků, což ilustruje i prezentovaná vyhláška, která byla vylepena dne 4. listopadu 1938 v Třebíči a zve k jednotné sbírce ve prospěch uprchlíků. Pod vyhláškou jsou kromě Okresního úřadu a dobročinných organizací podepsány i největší místní tělovýchovné a vzdělávací spolky. V témže měsíci začal dobrovolnou práci spolků přebírat Ústav pro péči o uprchlíky, který za tímto účelem vláda zřídila dne 11. listopadu 1938.

Rozměry: 63 x 47 cm

Vyhláška byla do sbírky VHÚ Praha zakoupena v roce 2016.

 

 

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha