Vyhláška ze 17. listopadu 1939 o uzavření českých vysokých škol a popravě studentů

V noci ze 16. na 17. listopad 1939 podnikla nacistická okupační správa Protektorátu Čechy a Morava jako odpověď na studentské nepokoje při pohřbu Jana Opletala razii proti vybraným vysokoškolským kolejím. 1200 českých studentů bylo následně odesláno do koncentračního tábora, kde někteří setrvali až do roku 1943; nevrátilo se jich téměř dvacet. Devět údajných strůjců nepokojů bylo pro výstrahu popraveno. Veškeré české vysoké školy byly (údajně na dobu tří let) uzavřeny. Hlavním zodpovědným za „Akci 17. listopad“ byl státní tajemník v Úřadu říšského protektora, SS-Gruppenführer K.H. Frank, který tato opatření podnikl bez vědomí říšského protektora von Neuratha, jenž se v tomto období zdržoval v Berlíně. Cílem akce byla likvidace budoucí české inteligence, kterou nacisté od počátku okupace považovali za nejnebezpečnějšího protivníka. 17. listopad se vzápětí stal ve světovém kalendáři Mezinárodním dnem studentstva.

Vyhlášku získal Vojenský historický ústav Praha do svých sbírek darem v roce 1947.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha