Vzorkovnice tkanin na stejnokrojové součástky československé armády, 50. léta 20. století.

 

V souvislosti s vydáním nového stejnokrojového předpisu, který začal v československé armádě platit od 22. prosince 1950, byla vytvořena vzorkovnice textilních tkanin. Jednotlivé vzorky byly vystřiženy do obdélníkového tvaru a opatřeny technickými údaji o dané tkanině. Vzorky tkanin zahrnují veškeré textilní materiály, použité na stejnokrojové a výstrojní součásti od generálských, přes důstojnické až po vojáky základní služby.

Vedle základních stejnokrojových tkanin jsou zde i vzorky lemovek, tkanin na lampasy, noční košile, či na tlumok a mošnu. O základní vlněné tkanině na stejnokroje pro poddůstojníky a mužstvo základní služby se tak lze například dozvědět, že je složená ze 70% mykané příze barvy khaki a 30% buničiny. Z dalších údajů je možné vyčíst srážlivost při žehlení, pevnost a tažnost, nebo způsob barvení.

Vzorkovnice tohoto typu od spojeneckých armád byly rovněž důležitým zdrojem inspirace pro vojenské výzkumné ústavy.

Předmět byl do sbírky VHÚ získán převodem v roce 2009.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha