Vzorky kosmické stravy

 

V beztížném stavu potřebovali kosmonauté konzumovat co nejvydatnější stravu, která by zajišťovala racionální výživu s dobře vyváženým obsahem bílkovin, tuků, cukru, anorganických solí i vitamínů. Zároveň musela pokrýt výdej tělesné energie a nesměla zatěžovat organismus, například nadýmáním.  V bývalém Sovětském svazu tyto speciální potraviny vyráběl Birjulevskij experimentalnyj zavod Vniikop (BEZ). Šlo o různorodé potraviny ve speciálních obalech umožňujících dlouhodobé skladování za normální teploty a současně výhodných pro použití ve stavu beztíže. Po letu prvního čs. kosmonauta Vladimíra Remka v roce 1978 byly do Československa věnovány některé nespotřebované potraviny, jako třeba boršč a káva s mlékem v tubách, nebo speciální sušenky a různé druhy chleba, chráněné celofánem. Pro zpestření jídelníčku byly přibaleny také sušené švestky. Tuby měly průměr 40 mm a délku 180 mm. Chléb byl balen po deseti kostičkách o rozměrech 22x16x16 mm. Na každé potravině bylo vyznačeno datum výroby a její hmotnost.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha