WINTERFELD, Adolf von. Geschichte des Ritterlichen Ordens St. Johannis von Spital zu Jerusalem

 

 

V těchto dnech si připomínáme konečné vítězství křesťanských jednotek při velkém obléhání Malty roku 1565. Po bezmála čtyřměsíčním obležení byla mnohonásobně silnější turecká vojska nucena uznat porážku, nalodit se a odplout s nepořízenou. Jednalo se o zásadní neúspěch, který zastavil šíření osmanské moci ve Středomoří, který šest let poté potvrdilo vítězství křesťanů v námořní bitvě u Lepanta. V obou případech můžeme hrdě konstatovat, že se na těchto dějinotvorných událostech podílelo i několik rytířů z českých zemí.

Dějiny Suverénního vojenského hospitálního řádu svatého Jana v Jeruzalémě, na Rhodu a na Maltě jsou neodlučně spjaty i s historií našich zemí a to již od poloviny 12. století. Uveďme alespoň příklad strakonického hradu, který se dostal do majetku řádu ve 13. století a během husitských válek se stal sídlem řádu v Čechách. Před první světovou válkou se Strakonice staly hlavním depem řádových sanitních vlaků, díky čemuž byla velká část jejich personálu z okolí Strakonic. Řád sice ve 20. století o většinu strakonických statků přišel, ale některé části hradu jsou dnes opět ve správě Suverénního řádu maltézských rytířů.

Prezentovaná kniha se nicméně zaměřuje na obecné dějiny řádu se zvláštním důrazem na brandenburskou bailivu (řádové správní území), což je s ohledem na místo vydání pochopitelné. Reprezentativní publikace formátu téměř A4 je vázána v pevných, kůží potažených deskách, které zdobí zlacený slepotisk. Jako supralibros figuruje řádový erb vsazený do vavřínového věnce s prapory. Bordura desek je v rozích zvýrazněna maltézskými kříži. Zlacený slepotisk nalezneme i na hřbetu knihy, kde se nachází motiv dvou stojících řádových rytířů s praporem, jenž nese název publikace. Nad nimi je zobrazen maltézský kříž. Ořízka knihy je zpestřena mramorováním. Knihu lze bez nadsázky označit za reprezentativní, text doplňují obrazové litografie či rytiny a mapy.

Obsah se zabývá historií řádu od jeho založení roku 1048 přes jeho působení na Blízkém východě, na Kypru (od 1291), na Rhodu (od 1310), na Maltě (od 1530) a nakonec po obsazení ostrova Francouzi roku 1798 v „exilu“. Poslední třetina knihy se pak věnuje působení řádu v Německu a historii brandenburské bailivy. Výše zmíněnému slavnému obléhání Malty je pak věnován rozsáhlý prostor, neboť se jedná bezpochyby o nejslavnější část řádových dějin.

Reprezentativní publikace si jistě i dnes najde své čtenáře, neboť i když je s ohledem na datum vydání již mnohde překonána, stále přináší přehlednou historii řádu a pro českého čtenáře má stále co nabídnout, zvláště pak v oblasti působení řádu na území Německa.

Knihu si můžete přečíst on-line zde.

 

Citace:

WINTERFELD, Adolf von. Geschichte des Ritterlichen Ordens St. Johannis von Spital zu Jerusalem. Berlin: Martin Berendt, 1859. 896 s.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha