Zajatci z Přemyšlu

 

V březnu 1915 kapitulovala v bezvýchodné situaci rakousko-uherská pevnost Přemyšl. Po několika měsících obléhání a marných zimních pokusech o vyproštění tak pevnost padla do rukou carské armády. Téměř sto dvacet tisíc vyhladovělých obránců se dostalo do ruského zajetí. Tím však jejich útrapy zdaleka nekončily, v nehostinných podmínkách zajateckých táborů strádali podvyživení a oslabení vojáci různými nemocemi a tisíce z nich se již nikdy nedočkaly návratu domů.

V květnu téhož roku vydalo c. a k. ministerstvo války první část seznamu válečných zajatců z Přemyšlu (In Przemyśl Kriegsgefangene). V únoru následujícího roku pak vyšel čtvrtý, poslední díl. Seznamy byly zveřejňovány na podkladech dodaných ruským Červeným křížem, přičemž v nich byli seřazeni dle abecedního pořadí nejprve důstojníci a poté mužstvo. Rozhodně se o nich nedá říci, že by byly bez výjimky správné a už vůbec ne úplné. Přesto patří mezi významné informační zdroje týkající se osudů válečných zajatců potažmo obecně vojáků za první světové války.

Mezi zajatci z Přemyšlu bylo i velké množství Čechů, včetně pozdějších známých i méně známých československých legionářů. Mnozí z těchto českých zajatců ani neměli možnost o vstupu do legií uvažovat, umírali v roce 1915 i v následných letech v ruských zajateckých táborech rozsetých po celém území někdejšího carského impéria od Ukrajiny až po Dálný východ. Kolik jich bylo, se s ohledem na absenci úplnějších pramenů nejspíše nikdy s přesností nedozvíme.

Seznamy je možné si prohlédnout a fulltextově prohledat zde

Citace:

In Przemyśl Kriegsgefangene. Wien: K. u. k. Kriegsministerium, 1915-1916. ISSN 2076-8540.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha